Hiển thị tất cả 11 kết quả

Máy hút chân không chè Houng Chuan hay còn gọi là máy đóng gói chân không chè Houng Chuan hoặc Máy đóng gói hút chân không chè Hong Chuan. Do Houng Chuan Đài Loan chế tạo, được Thiết Bị Đóng Gói phân phối và bảo hành tại Việt Nam. Tel: 0962212545

Houng Chuan chế tạo dòng máy hút chân không đặc biệt cho đóng gói chè, sản phẩm dạng đứng. Sử dụng bao bì phức tạp và màng nhôm…

Các model của máy hút chân không chè Houng Chuan như sau: Máy hút chân không chè Houng Chuan HC-10kg, Máy hút chân không chè Houng Chuan HC-16kg, Máy hút chân không chè Houng Chuan HC-2kg, Máy hút chân không chè Houng Chuan HC-2kg buồng nhôm, Máy hút chân không chè Houng Chuan HC-3kg, Máy hút chân không chè Houng Chuan HC-4kg, Máy hút chân không chè Houng Chuan HC-501, Máy hút chân không chè Houng Chuan HC-601 buồng nhôm, Máy hút chân không chè Houng Chuan HC-8kg, Máy hút chân không chè Houng Chuan HC-9AB, Máy hút chân không chè Houng Chuan HC-9kg.

 

Máy hút chân không chè Houng Chuan

Máy hút chân không chè Houng Chuan HC-10kg

Liên hệ

Máy hút chân không chè Houng Chuan

Máy hút chân không chè Houng Chuan HC-16kg

Liên hệ

Máy hút chân không chè Houng Chuan

Máy hút chân không chè Houng Chuan HC-2kg

Liên hệ

Máy hút chân không chè Houng Chuan

Máy hút chân không chè Houng Chuan HC-2kg buồng nhôm

Liên hệ

Máy hút chân không chè Houng Chuan

Máy hút chân không chè Houng Chuan HC-3kg

Liên hệ

Máy hút chân không chè Houng Chuan

Máy hút chân không chè Houng Chuan HC-4kg

Liên hệ

Máy hút chân không chè Houng Chuan

Máy hút chân không chè Houng Chuan HC-501

Liên hệ

Máy hút chân không chè Houng Chuan

Máy hút chân không chè Houng Chuan HC-601 buồng nhôm

Liên hệ

Máy hút chân không chè Houng Chuan

Máy hút chân không chè Houng Chuan HC-8kg

Liên hệ

Máy hút chân không chè Houng Chuan

Máy hút chân không chè Houng Chuan HC-9AB

Liên hệ

Máy hút chân không chè Houng Chuan

Máy hút chân không chè Houng Chuan HC-9kg

Liên hệ