Từ năm 1965, Máy thái thực phẩm Emura đã được sử dụng rộng rãi và được đánh giá cao trong nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghiệp cắt tươi, bữa ăn ở trường học và các dịch vụ văn phòng kết hợp công nghệ mới nhất.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.